Logo Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Fotografia prof. MUDr. Stanislav Čársky, DrSc.
Sekcia mladých chirurgov Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Národný onkologický ústav, Bratislava

organizujú pod záštitou

hlavného odborníka MZ SR pre chirurgiu prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc.
a generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu Ing. Tomáša Alschera, MPH.

XX. Dni Mladých Chirurgov

prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

7. - 8. Októbra 2021, Bratislava, Hotel Devín, Hotel Avance

7. - 8. Októbra 2021, Bratislava

Hotel Devín

Hotel Avance

Odborný program (bude doplnený) Informácie o kongrese Facebook logo

Témy kongresu

   Onkochirurgia
   Miniinvazívna chirurgia
   Novinky v perioperačnej starostlivosti - ERAS
   Novinky v liečbe kolorektálneho karcinómu
   Traumatológia
   Cievna chirurgia
   Hrudníková chirurgia
   Sesterská sekcia
   Vária
Maximálna dĺžka prednášky: 7 min + 3 min diskusia
Podmienka prezentujúceho: vek do 40 rokov
Elektronická registrácia: do 7. 10. 2021 na www.mladychirurg.sk
Aktívna účasť (člen Sekcie mladých chirurgov SCHS/ČCHS, sestry): 0 €
Pasívna účasť (člen Sekcie mladých chirurgov SCHS/ČCHS, sestry): 15 €
Ostatní: 30 €
Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Akreditačnou komisiou boli pridelené kredity:
   za pasívnu účasť:
     Počet kreditov za deň 7. 10. 2021 - 4 kredity
     Počet kreditov za deň 8. 10. 2021 - 4 kredity
   za aktívnu účasť získava naviac:
     prvý autor 10 kreditov
     prví dvaja spoluautori - po 5 kreditov
Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME)

Informácie

XX. Dni Mladých Chirurgov

prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

7. - 8. Októbra 2021, Bratislava, Hotel Devín , Hotel Avance 

Ubytovanie

   Hotel Devín

     Rezervácia: poslať rezervačný email na reservations@hoteldevin.sk, pridať heslo "mladychirurg"
     Cena za štandardnú izbu: 109 € za jednolôžkovú / 129 € za dvojlôžkovú izbu na noc / vyšší štandard 149 € na noc
     Poplatok za ďalšiu osobu na izbe 20 €
     Rezervačný link bude dostupný do 7. 10. 2021
     Storno poplatky podľa štandardného cenníka hotela
     Vyššie uvedená cena je vrátane DPH, bufetových raňajok a bezplatného vstupu do Spa centra
     Mestský poplatok vo výške 1,70 € osoba nie je zahrnutý v tejto cene a hradí sa zvlášť

   Hotel Avance

     Rezervácia: poslať rezervačný email na hotelavance@hotelavance.sk, pridať heslo "mladychirurg"
     Cena za štandardnú izbu:89 € za jednolôžkovú / 99 € za dvojlôžkovú izbu na noc / apartmán resp. suite 139 € na noc
     Rezervačný link bude dostupný do 7. 10. 2021
     Storno poplatky podľa štandardného cenníka hotela
     Vyššie uvedená cena je vrátane DPH a bufetových raňajok
     Mestský poplatok vo výške 1,70 € osoba nie je zahrnutý v tejto cene a hradí sa zvlášť
Poplatok za ubytovanie a večeru si hradí každý účastník individuálne.

Registrácia

Účasť na konferencii
Zadávať v tvare priezvisko, meno, bez titulov
Zadávať v tvare priezvisko, meno, bez titulov
Kľúčové slová oddelené čiarkou

Ulica a orientačné číslo
Špecializácia
Zadajte Vašu špecializáciu

Ulica a orientačné číslo

napríklad: +421 123 456 789Generálny partner

Meditronic logo
Timed logo

Hlavní partneri

Surgitech logo
Viatris logo
Ethicon logo

Partneri

Národný onkologický ústav logo
Acare logo
Braun logo
Coloplast logo
Convatec logo
Edenpharma logo
AlfaSigma logo
Baxter logo
Shulke logo
Fidia logo
Molnlycke logo
Nutricia logo
Cerdak logo
Roche logo
Servier logo
Ultramed logo
Nestle logo
MJCH logo

Kontakt


MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH.
Predseda sekcie mladých chirurgov SCHS